Κοινωνική ευθύνη

Με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα παιδιών και κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων καθώς και σε ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα, προσπαθούμε συνεχώς να συμβάλουμε στην ανακούφιση των προβλημάτων σίτισης με τη μορφή δωρεών σε διάφορους κοινωφελείς οργανισμούς που με τη σειρά τους παρέχουν βοήθεια στις τοπικές κοινότητες:

• Το Χαμόγελο του Παιδιού

• Όμιλος Unesco

• Ιερός Ναός Εσταυρωμένου Ταύρου

• Ενίσχυση Σεισμόπληκτων Κεφαλλονιάς

• Χορηγίες σε Σχολές Μαγειρικής

• Διάφορα συσσίτια