Πιστοποίηση

Η εταιρία ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε εφαρμόζει σύστημα ασφάλειας τροφίμων EN ISO 22000:2005, πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA, καθώς και εξειδικευμένες διαδικασίες ελέγχου που επιβάλλει η ίδια η εταιρία ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες.

tuv_austria
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ