Ποιότητα Αίνος

Το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας, από το χωράφι έως τον καταψύκτη, αποτελείται από μια σειρά απο σημαντικούς και λεπτομερείς ελέγχους, όπως την αυστηρή επιλογή των καλύτερων ποικιλιών, την σπορά, την σωστή επίβλεψη κατά την διάρκεια ωρίμανσης, τη σχολαστική συγκομιδή στην κατάλληλη στιγμή ωρίμανσής, στον προσεκτικό καθαρισμό, στην άμεση κατάψυξή, τη συσκευασία έως και την ασφαλή μεταφορά τους με ιδιόκτητα φορτηγά μέχρι το τελικό σημείο πώλησης.

Στην ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε παράγουμε κατεψυγμένα λαχανικά, θέτοντας πολύ υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας σε όλη τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας.