Προϊόντα

Τα προϊόντα διατίθενται σε συσκευασίες των 450γρ. και σε οικονομικές των 750γρ. και 1.000γρ.